• Mes pinous


   Chamallow : Mâle, nain, angora

  (possibilité de saillie)

  Mes pinous <3

   

  Bounty : Mâle, nain, angora

  (possibilité de saillie)

  Mes pinous <3

   

   Biscuit : Mâle, nain, poils courts

  Mes pinous <3

  Doudou : Femelle, naine, angora

  Mes pinous <3

   

  Oréo : Femelle, naine, angora

  Mes pinous <3

   

  Biscotte : Femelle, naine, semi-angora

  Mes pinous <3